Điều khoản sử dụng

Bao gồm các điều khoản và điều kiện khi sử dụng các dịch vụ trong trang web này

Điều khoản chung

Khi truy cập vào trang có nghĩa là bạn phải tuân thủ theo những điều khoản và điều kiệ sử dụng dịch vụ. Không được sử dụng trái phép các điều khoản và dịch vụ của djangobat.

Sản phẩm

Tất cả các nội dung bạn có quyền truy cập bao gồm các bài viết, các khóa học, video, code... các bạn có thể xem và download và sử dụng cho cá nhân.

Djangobat không cho phép bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có quyền sử dụng nội dụng bao gồm bài viết, khóa học, video của chúng tôi nhằm sử dụng trong dịch vụ khác của họ mà chưa được sự cho phép hoặc đồng ý.

Bảo mật

Mọi thanh toán đều được thực hiện qua bên thứ ba là PayPal hoặc Stripe vì thế đảm bảo tính bảo mật thông tin và an toàn khi sử dụng.


Nếu bạn có câu hỏi khác hãy Liên hệ