Blog

Bao gồm các ví dụ, chia sẻ và các hướng dẫn giải quyết những vấn đề thường gặp.

Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng email

Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng email

Nếu đã làm việc với ứng dụng Django Auth của Django chúng ta biết rằng khi tạo trang đăng nhập sẽ mặc định dùng username/password

Khởi tạo ứng dụng Django nhanh chóng

Khởi tạo ứng dụng Django nhanh chóng

Mỗi khi bắt đầu dự án Django, chúng ta luôn phải lặp lại những bước như cài đặt Django, khởi tạo dự án, cài đặt …

Tối ưu hóa queryset với select_related và prefetch_related

Tối ưu hóa queryset với select_related và prefetch_related

Tối ưu hóa ứng dụng là vấn đề rất quan trọng trong phát triển ứng dụng. Django hỗ trợ nhiều cách để cải thiện hiệu suất ứng …

Tạo xác thực người dùng bằng Django Authentication

Tạo xác thực người dùng bằng Django Authentication

Trong hướng dẫn này, mình sẽ trình bày cách để tạo xác thực người dùng trong Django sử dụng Django Authentication. Bao gồm tạo trang …

Hướng dẫn tạo tìm kiếm dùng django-filter

Hướng dẫn tạo tìm kiếm dùng django-filter

Việc tạo chức năng bộ lọc tìm kiếm là vấn đề rất hay gặp trong các ứng dụng. Trong hướng dẫn này mình sẽ trình …