DJANGOBAT

Hà Nội, Việt Nam

image

Trang web nhằm chia sẻ và cung cấp một nguồn tài liệu cho các bạn tham khảo bổ ích trong quá trình học Django, Web Development. Bao gồm từ việc thiết kế, phát triển và đưa thành sản phẩm thực tế.

Các khóa học

Những gì trang cung cấp

Các khóa học

Bao gồm các khóa học về Python, Django Framework và Web Development và Framework liên quan như VueJS, React, Angular...

Các khóa học
Các bài viết

Là những bài viết chia sẻ, các hướng dẫn về những vấn đề hay gặp. Có các ví dụ minh họa và code đầy đủ.

Các bài viết
Hỗ trợ

Bạn sẽ nhận được những chia sẻ, hỗ trợ qua e-mail giải quyết những vấn đề bạn thắc mắc về web development.

Liên hệ ngay
Dịch vụ khác

Trang cũng nhận các yêu cầu và dịch vụ khác như dạy online, hỗ trợ dự án, nhận làm dự án về Web App.

Liên hệ ngay