djangoVN

Trang web gồm các khóa học, bài viết về Python, Django, Web Application và các công nghệ liên quan.

Các Khóa học

No item!

Bài viết gần đây

image

Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng email

Nếu đã làm việc với ứng dụng Django Auth của Django chúng ta biết rằng khi tạo trang đăng nhập sẽ mặc định dùng username/password

image

Khởi tạo ứng dụng Django nhanh chóng

Mỗi khi bắt đầu dự án Django, chúng ta luôn phải lặp lại những bước như cài đặt Django, khởi tạo dự án, cài đặt …

image

Tối ưu hóa queryset với select_related và prefetch_related

Tối ưu hóa ứng dụng là vấn đề rất quan trọng trong phát triển ứng dụng. Django hỗ trợ nhiều cách để cải thiện hiệu suất ứng …

Những gì trang cung cấp

Các khóa học

Bao gồm các khóa học về Python, Django Framework và Web Development và Framework liên quan như VueJS, React, Angular...

Các khóa học
Các bài viết

Là những bài viết chia sẻ, các hướng dẫn về những vấn đề hay gặp. Có các ví dụ minh họa và code đầy đủ.

Các bài viết
Hỗ trợ

Bạn sẽ nhận được những chia sẻ, hỗ trợ qua e-mail giải quyết những vấn đề bạn thắc mắc về web development.

Liên hệ ngay
Dịch vụ khác

Trang cũng nhận các yêu cầu và dịch vụ khác như dạy online, hỗ trợ dự án, nhận làm dự án về Web App.

Liên hệ ngay

Các công cụ sử dụng

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Subscribe

Đăng ký nhận thông tin các bài viết và khóa học mới nhất qua email